Prejudecățile cu care se confruntă persoanele cu handicap.

Generalități

În construirea percepției noastre despre celalalt intervin o serie de factori care reflectă atât propriile noastre raționamente, cât și anumite generalizări pe care, în mod indirect le preluam din societatea în care trăim. Există situații diverse în care apar anumite efecte negative, convingeri subiective ale unui anumit individ sau grup cu privire la caracteristiile altui individ sau grup, perceput ca diferit față de primul (grupul de apartenență). Altfel spus, se observă în acest caz o deteriorare sau construire a unei imagini deformate a realității, apare o convingere sau o reprezentare preconcepută asupra unor categorii de pesoane sau a unor indivizi care fac parte din acea categorie.

Sterotipul reprezintă un ansamblu de convingeri împărtășite de un anumit grup/individ, pe baza unor scheme rigide de întelegere a altora, cu privire la caracteristicile personale sau trăsăturile de personalitate și de comportament ale unui anumit grup de persoane și implicit a indivizilor care aparțin acelei categorii. Stereotipizarea este procesul prin care sunt emise „etichete”generalizatoare asupra unor grupuri, clișee care pleacă de la anumite credințe și valorizări particulare, accidentale. Datorită stereotipiilor apar prejudecățile, și mai mult, apare discriminarea. Prin acest proces al stereotipizării are loc o simpificare a realitătii pe care se organizează astfel pe categorii, potrivit unor caracteristici aparent comune. Astfel anumite imagini se transformă în clișee/ etichete ca vor fi atribuite mai apoi situațiilor/ grupurilor/ persoanelor aparținând categoriei inițiale de clasificare.

Stereotipurile apar di cauza modului de procesare a informației, a ceea ce se definește în psihologia cognitivă drept fenomenul de accentuare a contrastului. Astfel, ce e neobișnuit sau diferit de noi sau ne așteptam să fie altfel, este supus întotdeauna fenomenului accentuării contrastului. Astfel, vom ține minte mai bine, sau vom transmite și altora mesajul pe care l-am primit. O experiență de un anumit tip poate deforma realitatea, vom continua să judecam situațiile similare la fel cu cea care ne-a marcat judecata la momentul respectiv.

Evident, că uneori suntem afectați, poate în mod inconștient de anumite stereotipuri care se propagă în societate. Desigur sunt astfel de situații diverse în care stereotipurile afectează percepțiile noastre, de exemplu cand analizăm (critic sau mai puțin critic un articol din ziar, o emisiune TV despre rromi); sau chiar comportamentul nostru (atitudinea noastră – uneori inconștientă în situații sociale ca de exemplu în tramvai cu un grup de rromi).

Cum ne putem debarasa de stereotipuri, cum putem elimina clișeele pe care le avem? Cateva soluții sunt de natură să ne ajute pentru a ne debarasa de stereotipuri înainte de a cunoaște o cultură/ pesoană sau de a ne comporta într-o situație:

1.Examinați o situație doar după ce cunoașteți toate detaliile.

  1. Judecați o persoană după ce este, ce spune și ce face, (nu după ce v-au transmis alții despre ea sau după ce vă așteptați)
  2. Căutați să fiți bine informat și ceea ce știți să fie pertinent, semnificativ
  3. Eliminați ceea ce nu este esențial pentru a rezolva o situație.
  4. Angajați-vă și valorizați experiențele de comunicare interculturală și contactele sociale pozitive
  5. Fiți deschis și tolerant, acceptași diversitatea.

Prejudecățile și discriminarea – strategii de eliminare/ control a acestora

Datorită existenței stereotipurilor în gândirea indivizilor, apar ca manifestări atitudinal- comportamentale două efecte negative și anume prejudecata și discriminarea. Prejudecata se situează la nivelul judecăților cognitive și al reacțiilor afective, iar discriminarea este manifestată la nivel comportamental.

Prejudecata reprezintă fenomenul respingerii celuilalt considerat drept membru al unui grup față de care se manifestă sentimente negative. Este mai degrabă o predispoziție de a adopta un comportament negativ față de un membru al unui grup pe baza unei generalizări eronate și rigide, fără a ține cont de trăsăturile și carcateristicile personale ale acelui individ.

După cum numele ne-o spune, prejudecata nu este lipsă de judecată sau nejudecată, ea nu se opune judecăţii ci doar o precede, o anticipează, o pregăteşte. Prejudecata este anterioară judecății şi în sensul acesta, împărtăşeşte ceva comun cu judecata, este pe jumătate judecată.

Mergând mai departe, ajungem la concluzia că după ce individul ajunge la a judeca anumite fapte sau persoane, următorul pas este de a avea o anumită atitudine şi un anumit comportament faţă de acea faptă sau persoană

Discriminarea este comportamentul negativ sau tratamentul nefavorabil față de anumiți indivizi, membri ai unui anume grup social (sau de altă natură) despre care avem prejudecăți, din cauza rasei, sexului, religiei, etniei sau cerințelor/ orientărilor speciale pe care le are.