Pe 24 octombrie Asociația Charcot Marie Tooth România a devenit membră a Alianței Naționale pentru Boli Rare România. Din Alianță fac parte 48 de ONG-uri de boli rare.

Sperăm că această aderare va aduce o mai mare vizibilitate organizației noaste și implicit bolii CMT.

 

Tema: Monitorizarea implementării Planului Național pentru Boli Rare

Perioada: 24-25 octombrie 2019

Organizatori: Alianța Națională pentru Boli Rare în parteneriat cu Asociația Română de Cancere Rare și Asociația Prader Willi din România

Participanți: 100 de persoane (pacienți și aparținători, reprezentanți ai asociațiilor de pacienți, medici, asistenți medicali, cadre didactice, reprezentanți Societatea Română de Genetică Medicală, reprezentanți Consiliul Național de Boli Rare, autorități locale și naționale;

S-a subliniat importanța organizării Conferințelor EUROPLAN deoarece acestea au condus la elaborarea Planului Național de Boli Rare (PNBR) care a fost introdus în Strategia Națională de Sănătate Publică 2014-2020. O parte din obiectivele PNBR au fost realizate, cum ar fi înființarea Consiliului Național pentru Boli Rare (CNBR), înființarea prin ordin de ministru a Centrelor de Expertiză (în prezent există 23 de Centre de Expertiză (CE) acreditate, la nivel național). Un alt obiectiv realizat îl reprezintă înființarea celor 6 Centre Regionale de Genetică Medicală (CRGM) București, Cluj, Timiș, Iași, Bihor, Dolj. Au fost totuși și nerealizări: Registrul Național de Boli Rare încă nu există și trebuie făcute demersuri în vederea creării registrului național de boli rare.

 

Nevoi identificate pe parcursul dezbaterilor:

  • crearea Registrului Național pentru Boli Rare;
  • finanțarea funcționării/dotării Centrelor de Expertiză și Centrelor Regionale de Genetică Medicală;
  • creșterea timpului alocat pentru consultația de genetică medicală (în prezent fiind de 20min/consultație, ceea ce este extrem de puțin);
  • posibilitatea ca medicii specialiști să poată încheia mai multe contracte cu CAS în funcție de nevoi;
  • implementarea adecvată a screening-ului pentru PKU în toate maternitățile private/publice;
  • decontarea de servicii de kinetoterapie pentru pacienții cu distrofie musculară și alte boli rare care au nevoie de intervenție permanentă (în prezent se decontează 20 ședințe/an – insuficient);
  • promovarea centrelor de expertiză;
  • fondurile de la CAS sunt insuficiente pentru achiziționarea dispozitivelor medicale;
  • acces la medicație off-label;
  • program de îngrijire integrată pentru pacienții cu boli rare