Conferința „Sustenabilitatea sectorului non-profit din România”.

Asociația Charcot Marie Tooth România a fost reprezentată de doamna Secretar General, Alexandra Barangă, în data de 26 noiembrie 2019, la conferința “Sustenabilitatea sectorului non-profit din România” organizată de Centrul pentru Legislație  Nonprofit (CLNR). Evenimentul a avut ca obiectiv identificarea celor mai bune strategii de asigurare a sustenabilității societății civile, prin intermediul mecanismelor publice și private de finanțare. Conferința a reunit peste 100 de reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, autoritățile publice centrale și locale, decidenți politici și profesioniști din sectorul de business.

În cadrul celor trei sesiuni ale evenimentului, invitații speciali din România și din străinătate au împărtășit participanților opțiuni de finanțare și modalități de a construi punți de colaborare puternice între organizațiile non-profit, companii private și autorități publice locale. Scopul final a fost acela de a asigura finanțarea serviciilor și activităților non-profit realizate de organizațiile non-profit și sustenabilitatea sectorului neguvernamental per ansamblu.

Sesiunea introductivă a conferinței a debutat cu o prezentare susținută de expertul internațional Luben Panov (consultant, European Center for Not-for-Profit Law), privind modelele și mecanismele de asigurare a sustenabilității financiare la nivel internațional, cu accent pe finanțări publice, filantropie și activități economice. Aceasta a fost urmată de informații și date statistice oferite de Ștefania Andersen (director operaţional FDSC), despre sustenabilitatea financiară a sectorul nonprofit din România: număr de organizații și indicatori economici, tipuri și surse de finanțare, accesibilitatea resurselor financiare, capacitatea ONG-urilor de a genera sau atrage resurse financiare. Subiectul mecanismelor publice de finanțare a fost deschis de Claudia Petrescu (coordonator cercetare CLNR), care a prezentat principalele probleme și provocări identificate în aplicarea mecanismelor de finanțare publică a activităților non-profit din România, pornind de la corelarea redusă între mecanismele de finanțare aplicate la nivel local și național, până la perioada foarte scurtă de implementare a proiectelor, cuantumul redus al finanțărilor acordate, birocrația ridicată și transparența scăzută a procesului de finanțare. Pentru remedierea acestor neajunsuri a fost formulată o serie de propuneri de politică publică. În încheierea sesiunii introductive, Mona Nicolici (manager departament sustenabilitate, OMV Petrom) a expus un model de finanțare privată a activităților nonprofit: programul “Țara lui Andrei”, motivația din spatele acestei inițiative și particularitățile acesteia.

În partea a doua a conferinței au avut loc două ateliere de lucru paralele, unul dedicat modelelor de finanțare privată pentru organizațiile non-profit, iar celălalt având ca temă mecanismele de finanțare publică a activităților nonprofit.

În cadrul primului atelier, discuțiile au pornit de la un model de finanțare pentru susținerea ONG-urilor tinere în accesarea primelor granturi: tipuri de proiecte susținute, valoarea totală și medie a finanțării, domenii de intervenție. Modelul a fost prezentat de Andrei Coșuleanu (președinte, Act for Tomorrow). Atenția participanților a fost apoi captată de László Bodor (expert, Asociaţia pentru Relaţii Comunitare), care a oferit informații despre principalele mecanisme de finanțare din partea persoanelor fizice și a societăților comerciale: evoluții legislative ale mecanismelor 2% și 20%, date statistice despre implementarea acestora și propuneri de îmbunătățire, precum și strategii de peer-to-peer fundraising. Atelierul dedicat opțiunilor de finanțare privată s-au încheiat cu o prezentate susținută de Simona Elena Bartiș (coordonator proiecte, Fundația Civitas), urmată de o discuție despre mecanismul de crowdfunding, pornind de la definiția și caracteristicile acestuia și culminând cu dezbaterea celor mai bune strategii de utilizare a acestei modalități de atragere de fonduri.

Lucrările celui de-al doilea atelier au fost deschise de prezentarea lui Ovidiu Alexandru Moldovan (Șef-serviciu, Primăria Cluj Napoca) privind modelul de finanțare publică la nivel local al Primăriei și Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca în baza Legii 350/2005: domenii de finanțare, etape și condiții de acordare a finanțărilor, precum și statistici privind finanțările acordate în perioada 2011-2019.  Această intervenție a fost urmată de o prezentare, susținută de Roda Niță (expert politici publice, Centrul pentru Resurse Juridice) și o discuție cu privire la problemele identificate în implementarea Legii 350/2005 și recomandări de îmbunătățire a mecanismului general de granturi. De asemenea, în cadrul atelierului s-a discutat despre modalități de îmbunătățire a mecanismului de achiziții rezervate (prevăzut de art. 56 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice) și a mecanismelor actuale de finanțare a serviciilor sociale, respectiv subvenționarea în baza Legii 34/1998 și contractarea potrivit Legii 98/2016. Discuția a fost ocazionată de prezentările susținute de Claudia Petrescu (CLNR) și Dana Chiriacescu (director, Federația Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale) privind problemele identificate în aplicarea acestor mecanisme și propunerile de optimizare.

Sesiunea finală a conferinței a găzduit o dezbatere pe tema propunerilor de îmbunătățire a mecanismelor de finanțare nerambursabile („mecanisme de granturi”) din fonduri publice, formulate de CLNR și perfecționate în cadrul acestui eveniment. Discuția a fost inițiată de Octavian Rusu (Președinte CLNR), care a prezentat principalele recomandări, respectiv: instituirea unui mecanism unic de granturi, implementarea principiului multi-anualității în procesul de finanțare publică a activităților non-profit, organizarea selecție publice în anul anterior celui în care se acordă finanțarea, înființarea unor platforme online de anunțare și gestionare a finanțărilor publice, pentru creșterea gradului de transparență, alocarea unui procent din bugetul autorităților finanțatoare pentru finanțarea activităților non-profit și o mai clară definire a noțiunii de activitate generatoare de profit. Propunerile avansate au fost discutate cu invitații speciali din cadrul acestei sesiuni: Mihai Cucu (consilier juridic, Ministerul Justiției), Magyar Lorand-Balint (deputat, UDMR), Claudiu Crăciun (DEMOS) și Raul Pop (PLUS), precum și cu ceilalți participanți la eveniment. Aceste recomandări vor fi, de asemenea transmise către mass-media și publicul larg prin intermediul unei scrisori deschise.

Evenimentul a marcat finalul proiectului „Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale”, Cod: SMIS 111409, SIPOCA193 implementat de CLNR în perioada 20 iunie 2018- 20 decembrie 2019.