Curs de instruire în advocacy și comunicare publică

În perioada 21-24 martie, am avut ocazia să particip, alături de Szabo Daniel la cursul organizat de Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA). Cursul a fost organizat în cadrul proiectulului “O societate civilă implicată în sistemul de sănătate şi protecţie socială”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Au fost prezenți reprezentanții organizaţiile de pacienţi şi partenerii sociali (sindicatele) din domeniul sănătate si protecție socială.

Obiectivul  cursului

Obiectivul cursului este de a oferi organizaţiilor de pacienţi şi partenerilor sociali (sindicate) oportunitatea de a dobândi competenţe crescute în formularea si dezvoltarea de campanii de advocacy.

Structura cursului

 Fiecare curs are o durată de 3 zile şi va aborda teme legate de: lobby si advocacy – delimitari terminologice, legislatie europeana si romaneasca, etapele unei campanii de advocacy,  instrumente şi tehnici, comunicare publica, exerciţii practice de construire a unei campanii de advocacy, principii orizontale – dezvoltare durabilă; egalitatea de şanse, nediscriminarea şi egalitatea de gen. Cursurile încurajează schimbul de experienţă, învăţarea şi aplicarea practică, astfel încât organizaţiile de pacienţi să devină organizaţii puternice, performanţe în activitatea lor şi cu o voce care să se facă auzită în interesul persoanelor pe care le reprezintă.

Atribuţii ale participanţilor la cursul de formare

  • participarea obligatorie la toate cele 4 zile de cursuri
  • însuşirea informaţiilor şi tehnicilor prezentate în cadrul cursului şi împărtăşirea lor în cadrul echipei organizaţiei din care fac parte
  • colaborarea cu consilierul de specialitate şi formare în politici publice după terminarea cursului pentru a primi sprijin şi suport în formularea de propuneri de politici publice alternative, acolo unde vor dori să facă asta
  • aplicarea informaţiilor şi tehnicilor însuşite în cadrul cursului în procesul de elaborare de propuneri de politici publice alternative de la nivelul organizaţiei din care fac parte

Cursul ne-a oferit o oportunitate evidentă de a ne îmbunătății cunoștințele în domeniul Advocacy și comunicare publică. Pe lângă cunoștințele teoretice, care fac parte din orice curs, am lucrat efectiv la formularea și prezentarea unei campanii de advocacy pe o temă aleasă de echipele formate din reprezentanții organizațiilor de pacienți. Am avut oportunitatea să întâlnim oameni minunați, care activează în domeniul ONG de mulți ani și care ne-au împărtăsit din experiența lor.

Mulțumim UNOPA!

Ți-a plăcut site-ul? Distribuie!

Informații