"Aducem muzeele în casa ta"
Rezultatele proiectului

Un proiect câștigător al fondurilor nerambursabile puse la dispoziție de Ministerul Culturii cu ocazia Zilei Culturii Naționale.

Muzeele bariere arhitecturale pentru persoanele cu dizabilități

Muzeele din România sunt instituții importante din patrimoniul cultural român care aduc în atenţia contemporaneităţii pagini de istorie, civilizaţie, religie, cultură, literatură, artă, însumând civilizaţia societăţii omeneşti. Rolului crucial al acestora în conservarea și transmiterea valorilor patrimoniale, spirituale, culturale și naturale ale unui popor.

Muzeele, privite doar din perspectiva barierelor arhitecturale, sunt instituții ale căror clădiri nu îndeplinesc, de cele mai multe ori, normele de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități. Motivele existenței acestor situații neplăcute țin de subfinanțare sau încadrarea clădirilor în categoria monumentelor istorice. Vizitarea unui muzeu este o experiență unică de care majoritatea persoanelor cu dizabilități nu au parte din diverse motive.

Din cauza situației actuale, impuse de pandemie și a barierelor arhitecturale pe care le întâmpină persoanele cu dizabilități, proiectul „Aducem muzeele în casa ta” oferă o alternativă digitală vizitării fizice a unui muzeu, alături de un ghid muzeograf.

Vizitarea virtuală a muzeelor

Pe parcursul a patru întâlniri, un grup de 10 persoane cu dizabilități vor vizita virtual 4 muzee din România. Muzeele vor fi prezentate de un muzeograf voluntar care își va expune materialul educativ și va antrena în discuții culturale grupul de participanți.

Prezentările vor fi concepute pentru a încorpora o gamă largă de tehnici de învățare și se va pune accent pe rol activ pe parcursul vizitei virtuale.

La sfârșitul workshop-ului participanții vor fi încurajați să își exprime concluziile cu privire la această experiență și la o eventuală continuare a activităților. De asemenea, participanții la workshop și voluntarul muzeograf vor primi la final premii.

Studiu privind gradul de vizitare al muzeelor

O a doua linie a proiectului este realizarea unei baze de date a muzeelor accesibile din România și realizarea unui studiu cu privire la gradul de vizitarea a muzeelor din România de către persoanele cu dizabilități. Studiul privind gradul de vizitare se va realiza prin aplicarea unui chestionar online persoanelor cu dizabilități. Baza de date a muzeelor accesibile se va realiza prin colectarea informațiilor primite din partea instituțiilor muzeale din România. Se urmărește colectarea datelor privind accesibilizarea, în perioada 15-31 ianuarie, a cel puțin 5 muzee din orașele mari ale României.

Evaluarea accesibilizării va ține cont de legislația în domeniu.

[vc_featured_box heading_text=”Completează chestionarul privind gradul de vizitare al muzeelor.” content_text=”Realizarea unui studiu, pe bază de chestionar, cu privire la gradul de vizitare al muzeelor din România de către persoanelor cu dizabilități. Chestionarul va fi aplicat pe 100 de persoane cu diferite dizabilități, în perioada 15-31 ianuarie 2021.” heading_color=”#222222″ content_color=”#444444″ graphic_color=”#ffffff” graphic_background_color=”#1e73be” show_button=”show” button_text=”Completează chestionarul!” href=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpyBUD0xRvfkArvEOwGsqwa-R_1HXGTQ2lyTrwMvg0yU80gw/viewform” open_link_in_new_tab=”yes” target=”_blank” icon=”fa fa-book”][vc_featured_box heading_text=”Finanțare proiecte și acțiuni culturale dedicate Zilei Culturii Naționale 2021″ content_text=”Parteneri: Ministerul Culturii, Lions Reșița Kindness” heading_color=”#222222″ content_color=”#444444″ graphic_color=”#1e73be” graphic_background_color=”#ffffff” target=”_blank”]

Workshop "Aducem muzeele în casa ta"

[vc_featured_box heading_text=”Formular de înscriere” content_text=”Aducem muzeele în casa ta
Workshop destinat doar persoanelor cu dizabilități
Calendar întâlniri pe platforma ZOOM: 18, 21, 25, 28 ianuarie 2021.” heading_color=”#222222″ content_color=”#444444″ graphic_color=”#ffffff” graphic_background_color=”#1e73be” show_button=”show” button_text=”Înscrie-te aici!” href=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzCKePvrrNgUW198UPsJ0lfO_tlsCzaPVgHhnXJaKOH6b46w/viewform” open_link_in_new_tab=”yes” target=”_blank” icon=”fa fa-book”]

Proiect „Aducem muzeele în casa ta”, realizat cu sprijinul Ministerului Culturii și partenerului Lions Reșița Kindness.

Regulamentul de participare și premiere al workshop-ului „Aducem muzeele în casa”

 

Organizatorul workshop-ului

Organizatorul workshop-ului este Asociația Charcot Marie Tooth România înscrisă în registrul special 8/PJ/18.12.2018, CIF:40534024, cu sediul în Str. Castanilor, nr.58, ap.4, Reșița , Caraș Severin.

Locul și durata desfășurării

Workshop-ul Aducem muzeele în casa ta se va derula între 18-28 ianuarie 2021 Calendar întâlniri: 18, 21, 25, 28 ianuarie 2021, ora 12.00.

Durata: o oră și 30 minute.

Locul de desfășurare: online, aplicație folosită-  Zoom.

Muzee prezentate:

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

Muzeul Naţional al Unirii din Alba-Iulia

Muzeul de Istorie Naturală Gr. Antipa, Bucureşti

Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu

Muzee prezentate de Cercetător Științific în cadrul Muzeului Banatului Montan, Livia Magina.

Înscrierile se pot face până în 15 ianuarie 2021 prin intermediul formularului de înscriere:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzCKePvrrNgUW198UPsJ0lfO_tlsCzaPVgHhnXJaKOH6b46w/closedform

Jurizarea va avea loc în data de 29.01.2021

Rezultatele vor fi aduse la cunoștința tuturor participanților în data de 30.01.2021, urmând ca premiile să fie înmânate în maxim 5 zile.

Condiții de participare

Workshop-ul este destinat doar persoanelor cu dizabilități cu vârsta mai mare de 18 ani.

Se vor selecta participanții din rândul primilor 10 înscriși care au răspuns la toate întrebările din formularul de înscriere, inclusiv întrebarea privind disponibilitatea participării la toate cele 4 întâlniri. Participanții trebuie să facă dovada handicapului prin certificatul de handicap.

Condiții de premiere și valoarea premiilor

Locurile disponibile pentru acest workshop sunt în număr de 10 – vor fi considerate valabil înscrise primele 10 persoane cu dizabilități care îndeplinesc următoarele criterii:

  • Completează formularului de înscriere până la data 15.01.2021.
  • Completează integral formularului de înscriere, inclusiv secțiunea cu disponibilitatea participării la toate cele 4 întâlniri ale workshop-ului.
  • Workshop-ul este dedicat doar persoanelor cu dizabilități și participanții trebui să facă dovada handicapului prin certificatului aferent.
  • O condiție obligatorie pentru premiere este prezența celor 10 persoane validate ca înscrise la toate cele 4 întâlniri.
  • Completarea integrală și corectă a chestionarului de acumulare a cunoștințelor de la finalul celor 4 întâlniri.

Chestionarul are 12 întrebări referitoare la cunoștințele pe care participanții trebuie să le acumuleze pe parcursul celor 4 întâlniri. (restul de 5 întrebări nu sunt luate în calcul ca și criteriu de premiere: nume, e-mail, sugestii, calitatea workshop-ului și participare la proiecte similare).

Participanții trebuie să răspundă corect la toate cele 12 întrebări pentru a primii premiul final, fiecare întrebare echivalând 1 punct.

Cele 10 premii au o valoare egală- 1.088,7 lei net pentru fiecare participant

Valoarea totală a premiilor 10.887 lei net

Desfășurarea workshop-ului

Participanții selectați vor fi anunțați pe e-mail și li se va comunica  link-ul de acces la platforma Zoom. La ora 12.00 în zilele de 18, 21, 25, 28 ianuarie 2021 se vor deschide întâlnirile, se va face prezența conform formularului de înscriere și se va cere acordul privind înregistrarea sesiunilor.

În 28 ianuarie la sfârșitul ultimei sesiuni, participanții vor primi chestionarul online de acumularea cunoștințelor. Rezultatele chestionarelor vor genera o bază de date cu răspunsurile ce vor fi puse la dispoziția juriului. Pe baza acestor răspunsuri și a celorlalte criterii menționate se vor acorda premiile.

Confidențialitatea datelor

În vederea desfășurării Concursului, Organizatorul colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal ale participanților:

-Nume, prenume

-Data și anul nașterii

-Adresa

 Datele cu caracter personal vor fi stocate de Organizator pe o perioadă ce nu va depăși durata de desfășurare a Concursului.

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, astfel cum a fost modificată și completată, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Prin participarea la Concurs și comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să fie colectate, prelucrate și să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorului.

Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participanților. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Fiecare participant la Concurs, în calitate de persoană vizată, are conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: -dreptul la informare-dreptul la acces la date-dreptul la intervenție asupra datelor-dreptul la opoziție-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale-dreptul dea se adresa justiției.

Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit confirmarea faptului că datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de ase opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Concurs va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către Asociația Charcot Marie Tooth România.

Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea Premiilor Concursului, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal -legea 227/2015 cu modificările în vigoare. Organizatorul va depune la autoritatea fiscală competentă declarațiile necesare aferente veniturilor acordate prin prezentul Concurs. Orice alte declarații de venit și cheltuieli ce derivă din câștigarea Premiului cad în sarcina exclusivă a câștigătorilor. Organizatorul nu va avea nicio răspundere față de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participanți în legătură cu acest Concurs.

Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului, în conformitate cu dispozițiile legii române.